Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Grundskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten och börjar kl.18:00 med allmänhetens frågestund

Tid:
Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2022-04-19 protokoll webb.pdf Pdf, 314.9 kB. 314.9 kB 2022-04-29 10.52
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingar för möte Grundskolenämnden den 2022-04-19 (2).pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2022-04-12 15.41

Ärendelista:

 • Allmänhetens frågestund
 • 2. Upprop och val av justerande personer
 • 3. Fastställande av föredragningslista
 • 4. Information från t.f. förvaltningschefen
 • 5. Återrapportering från presidium till Grundskolenämnden
 • 6. Återrapportering från kontaktpolitiker från verksamhetsbesök på skolor
 • 7. Budgetuppföljning per mars 2022
 • 8. Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2022
 • 9. Ersättning till Enskild pedagogisk omsorg 2022 Ströms slott AB
 • 10. Svar på revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader
 • 11. Återrapportering av uppdrag: Red ut turerna om Särlaskolan F-6
 • 12. Återrapportering av uppdrag: Digital infrastruktur till Ukrainaelever
 • 13. Svar på remiss från Skolverket: Förslag till allmänna råd om
  utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen
 • 14. Anmälningsärenden per april 2022 Grundskolenämnden
 • 15. Delegationsbeslut per april 2022 Grundskolenämnden
Olovsholmsgatan 32
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-12] Grundskolenämnden , sammanträde 2022-04-19 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol