Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Grundskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten och börjar kl. 18:00 med allmänhetens frågestund

Tid:
Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2022-05-24 protokoll.pdf Pdf, 974.7 kB. 974.7 kB 2022-06-02 10.49
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2022-05-24 handlingar.pdf Pdf, 11.6 MB. 11.6 MB 2022-05-24 15.49

Ärendelista

 • Uppföljning av Tertial 1 2022
 • Regler och anvisningar för intern kontroll
 • Riskanalys för intern kontroll 2023
 • Återrapportering av uppdrag: Utvärdera fjärrundervisning: elev- personalperspektiv
 • Återrapportering av uppdrag: Cykelfrämjande åtgärder
 • Svar på revisionsrapport - Granskning av samordnad varudistribution
 • Svar på revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad
 • Svar på remiss - Uppföljning Program för nationella minoriteter
 • Svar på remiss - Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
 • Godkännande av hyresavtal för modul, Medicinsk insats anpassning på Svedjeskolan
 • Uppföljning av Grundskolenämndens beslut
 • Initiativärende från (V): Redogör för förvaltningens regler och rutiner för elevdatorer
 • Initiativärende från (M och KD): Norrbyskolan
Olovsholmsgatan 32
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-12] Grundskolenämnden , sammanträde 2022-05-24 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol