Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Tid:
Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Fristad plan 2

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2022-08-30 Protokoll.pdf Pdf, 875 kB. 875 kB 2022-09-06 15.44

Kallelse och handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2022-08-30 handlingar.pdf Pdf, 14.1 MB. 14.1 MB 2022-08-23 16.46

Ärendelista

  • Allmänhetens frågestund
  • Budget 2023:1 för Grundskolenämnden
  • Budgetuppföljning per juli 2022
  • Fastställande av Intern kontrollplan 2023
  • Yttrande över remiss: Miljöprogram
  • Ersättning till fristående grundskolor 2022, Kunskapsskolan
  • Ersättning till fristående grundskolor 2022, Montessori Malmen
  • Ersättning till fristående grundskolor 2022, Internationella Engelska skolan
  • Ersättning till fristående Grundskolor 2022, Borås Kristna skola
  • Initiativärende från Vänsterpartiet: Skolskjuts för elever på Särla F-6
Olovsholmsgatan 32
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-12] Grundskolenämnden , sammanträde 2022-08-30 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol