Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Grundskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten och börjar klockan 18:00 med allmänhetens frågestund

Tid:
Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2022-09-20 protokoll.pdf Pdf, 322.6 kB. 322.6 kB 2022-09-27 11.46
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingar för möte Grundskolenämnden den 2022-09-20 v3.pdf Pdf, 25.3 MB. 25.3 MB 2022-09-20 10.41

Ärendelista

 • Uppföljning av Tertial 2 2022 Grundskolenämnden, utskick senare
 • Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget augusti 2022
 • Redovisning av inkomna synpunkter januari - juni 2022
 • Miljörapport tertial 2 2022
 • Delrapportering för uppdraget: Centralt resursteam för särskilt utmanande barn
 • Återrapportering av uppdrag: Redogör för förvaltningens regler och rutiner för elevdatorer
 • Återrapportering från politisk referensgrupp för utvärdering av skolskjuts, utskick senare
 • Revidering av program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan
 • Redovisning av uppdrag: Utreda att ge kostnadsfri TBE-vaccin till medarbetare som arbetar i skog och mark,
  utskick senare
 • Yttrande över remiss: Riktlinjer för Kulturmiljövården
 • Yttrande över motion: Minska matsvinnet
 • Yttrande över remiss: Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Viskafors, Dalsjöfors, Fristad och Sandared
 • Uppföljning av Grundskolenämndens beslut
Olovsholmsgatan 32
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-12] Grundskolenämnden , sammanträde 2022-09-20 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol