Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Grundskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten och börjar klockan 18:00 med allmänhetens frågestund.

Tid:
Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2022-10-25 protokoll.pdf Pdf, 709.3 kB. 709.3 kB 2022-11-02 12.57
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse och handlingar för möte Grundskolenämnden den 2022-10-25 v3.pdf Pdf, 7.2 MB. 7.2 MB 2022-10-24 13.31

Ärenden

  • Budgetuppföljning per september 2022
  • Kvalitetsrapport undervisning och resultat 2022
  • Återrapportering av uppdrag: Fördjupad analys av likvärdighetsproblematiken i Borås Stads fritidshemsverksamhet och en plan för att förbättra fritidshemmens likvärdighet
  • Återrapportering av uppdrag: Samverkan med blåsljuspersonal
  • Grundskolenämndens sammanträdesdagar 2023
  • Initiativärende från V: Vad händer med uppdraget om Norrbyskolan?
  • Trandaredskolan, Elevhälsa modul
  • Engelbrektskolan - skolgård lekutrustning
  • Bergdalskolan - skolgård lekutrustning
Olovsholmsgatan 32
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-12] Grundskolenämnden , sammanträde 2022-10-25 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol