Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Grundskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten och börjar klockan 18:00 med allmänhetens frågestund.

Tid:
Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2022-11-29 Protokoll webb.pdf Pdf, 459.4 kB. 459.4 kB 2022-12-08 08.54
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingar för möte Grundskolenämnden den 2022-11-29 v3.pdf Pdf, 6.9 MB. 6.9 MB 2022-11-28 16.20

Ärendelistan

  • Budgetuppföljning per oktober 2022
  • Yttrande över remiss: Riktlinjer - delaktighet och inflytande för medborgare
  • Yttrande över remiss: Program mot hemlöshet
  • Yttrande över motion: Narkotikahundar
  • Yttrande över motion: Handlingsplan mot skolsegregationen
  • Yttrande över motion: En moderniserad modersmålsundervisning
  • Rångedalaskolan - övertag av lokal
  • Gallring av pappershandlingar efter skanning till digitalt journalsystemet ProReNata
  • Digital medverkan på nämndmöten
  • Tillägg till Delegationsförteckningen, utskick senare
Olovsholmsgatan 32
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-12] Grundskolenämnden , sammanträde 2022-11-29 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol