Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Tid:
Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2022-12-13 Protokoll.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-12-21 14.17
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse och handlingar för möte Grundskolenämnden den 2022-12-13 v.2.pdf Pdf, 10.7 MB. 10.7 MB 2022-12-12 16.30

Ärendelistan

 • Månadsrapport per november 2022 Grundskolenämnden
 • Miljörapport Tertial 3 2022 Grundskolenämnden
 • Kvalitetsrapport fritidshem 2022
 • Yttrande över motion: En hjärtefråga
 • Uppdrag: Utveckla studie- och yrkesvägledningen och samverkan mellan grundskola och gymnasieskola
 • Beslut interkommunal ersättning 2023
 • Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2023, Kunskapsskolan i Sverige AB
 • Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2023, Internationella Engelska skolan i Sverige AB
 • Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2023, Montessoriskolan Malmen
 • Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2023, Borås Kristna skola
 • Ersättning till Enskild pedagogisk omsorg 2022 Ströms slott AB
Olovsholmsgatan 32
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-05] Grundskolenämnden , sammanträde 2022-12-13 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol