Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar. Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde.

Tid:
Plats: Borås Kongress, lokal Chanel och Prada plan 5

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Nämndsammanträdet är öppet för allmänheten och börjar klockan 15:00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2023-01-24 Protokoll.pdf Pdf, 531.1 kB. 531.1 kB 2023-01-31 11.10
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Tilläggsförslag nämndbudget 2023.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Tilläggsbudget GRN 2023 MD-KD.pdf Pdf, 412.5 kB. 412.5 kB 2023-01-24 07.45
Tilläggsyrkanden_Budget_2023 SD_GRN.pdf Pdf, 111.1 kB. 111.1 kB 2023-01-24 07.47

Ärendelista:

  • Delegationsförteckning för Grundskolenämnden
  • Val av kontaktpolitiker Grundskolenämnden
  • Budget 2023 för Grundskolenämnden
  • Lokalbehovsplan 2024-2028 Grundskolenämnden
  • Ersättning till enskild pedagogisk omsorg fritidshem 2023, Ströms Slotts AB
  • Rektorernas återrapportering av åtgärder utifrån skolmiljarden
  • Återrapportering nämnduppdrag: Särskilt stöd skall kunna erbjudas brett och förebyggande för alla lågstadiebarn
  • Återrapportering nämnduppdrag: Insatser som görs sker i tidig ålder för att möjliggöra att eleverna når sin fulla potential
Olovsholmsgatan 32
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-04] Grundskolenämnden , sammanträde 2023-01-24 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol