Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar. Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde.

Tid:
Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Grundskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten och börjar klockan 18:00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdesprotokoll Grundskolenämnden 2023-04-18.pdf Pdf, 528.1 kB. 528.1 kB 2023-04-27 06.24
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse och handlingar för möte Grundskolenämnden den 2023-04-18 v.2.pdf Pdf, 5.7 MB. 5.7 MB 2023-04-14 14.58

Ärendelista:

  • Budgetuppföljning per mars 2023.
  • Tillägg till Delegationsförteckning för Grundskolenämnden.
  • Svar på revisionsrapport: Borås Stads hantering av statsbidrag.
  • Yttrande över motion: Servera frukost i skolan.
  • Svar på revisionsrapport: Granskning av Borås Stads hantering av moms.
  • Framställan förlängning av inhyrning Bodaskolan.
Olovsholmsgatan 32
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-13] Grundskolenämnden , sammanträde 2023-04-18 13.45

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol