Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar. Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Tid:
Plats: Viskaforsskolan, konferensrum

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Grundskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten och börjar klockan 18:00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2023-05-23 Protokoll.pdf Pdf, 328.4 kB. 328.4 kB 2023-05-30 11.16
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingar för möte Grundskolenämnden den 2023-05-23 v2.pdf Pdf, 9.3 MB. 9.3 MB 2023-05-22 10.52

Ärendelista:

 • Tertialrapport 1 2023 Grundskolenämnden
 • Riskanalys för intern kontroll 2024
 • Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022
 • Digital signering av Grundskolenämndens protokoll
 • Grundskolenämndens pilottestning av menssäkra toaletter
 • Svar på revisionsrapport - Kvalitet i den kommunala grundskolan
 • Svar på revisionsrapport - Uppföljning av elevhälsan i Grundskolenämnden
 • Svar på revisionsrapport - Delegationsbeslut i Borås Stad
 • Yttrande över remiss: Program mot hedersrelaterat våld
 • Förslag till reviderade regler för skolskjuts
 • Projekteringsframställan Erikslundskolan om- och tillbyggnad
 • Inhyrning av Kronängskolan 1 (K1), delar av modulskolan
Olovsholmsgatan 32
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-13] Grundskolenämnden , sammanträde 2023-05-23 16.45

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol