Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar. Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde.

Grundskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten och börjar
klockan 18:00 med allmänhetens frågestund.

Tid:
Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdesprotokoll Grundskolenämnden 2023-12-12.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-12-21 12.44

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingar för möte Grundskolenämnden den 2023-12-12 v.4.pdf Pdf, 9.5 MB. 9.5 MB 2023-12-12 13.06
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Ärendelista:

 • Månadsrapport per november 2023 Grundskolenämnden, senare utskick
 • Budget 2024 Grundskolenämnden
 • Kvalitetsrapport fritidshem 2023 Grundskolenämnden
 • Ersättning till övriga kommuner inom prislista interkommunal ersättning 2024
 • Ersättning till fristående grundskolor 2024, Internationella Engelska skolan i Sverige AB
 • Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2024, Kunskapsskolan i Sverige AB
 • Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2024, Montessoriskolan Malmen
 • Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2024, Borås Kristna skola
 • Ersättning till Enskild pedagogisk omsorg 2024 Ströms slott AB
 • Återrapportering av uppdrag: Utreda hur läxhjälp och övrig undervisning kan erbjudas i olika former t.ex. genom digitala hjälpmedel
 • Återrapportering av uppdrag: Vidta åtgärder för att öka kvalitet och likvärdighet i fritidshemmens verksamhet
 • Yttrande över remiss: Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid
 • Tillägg till Delegationsförteckning för Grundskolenämnden
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Olovsholmsgatan 32
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-25] Grundskolenämnden , sammanträde 2023-12-12 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol