Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Tid:
Plats: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Individ- och familjeomsorgsnämnden 2022-03-29 Protokoll.pdf Pdf, 569.5 kB. 569.5 kB 2022-04-01 07.35

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Individ- och familjeomsorgsnämnden 2022-03-29 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2022-03-25 15.27


Föredragningslista

 • Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare
 • Fastställande av föredragningslista
 • Information från förvaltningschefen
 • Budgetuppföljning efter februari 2022
 • Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2021
 • Delegationsordning för Individ- och familjeomsorgsnämnden 2022
 • Individ- och familjeomsorgsnämndens handlingsplan för Borås Stads energi- och klimatstrategi 2022
 • Yttrande över remiss: Uppföljning Program för ett integrerat samhälle med tillhörande bilaga
 • Remiss: Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå
 • Anmälningsärenden 2022-03-29
 • Delegationsbeslut 2022-03-29
 • Delegationsbeslut 2022-03-29, sekretess
 • Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § Föräldrabalken, sekretess
 • Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU, sekretess
 • Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU, sekretess
 • Övrigt
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-14] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2022-03-29 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol