Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Tid:
Plats: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Individ- och familjeomsorgsnämnden 2022-04-19 Handlingar.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2022-04-12 12.14


Föredragningslista

 • Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare
 • Fastställande av föredragningslista
 • Information från förvaltningschefen
 • Budgetuppföljning efter mars 2022
 • Remiss: Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader
 • Anmälningsärenden 2022-04-19
 • Delegationsbeslut 2022-04-19, sekretess
 • Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU, sekretess
 • Ej röja den unges vistelseort enligt 14 § LVU, sekretess
 • Ej röja den unges vistelseort enligt 14 § LVU, sekretess
 • Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § Föräldrabalken, sekretess
 • Faderskapsnedläggning, sekretess
 • Faderskapsnedläggning, sekretess
 • Faderskapsnedläggning, sekretess
 • Faderskapsnedläggning, sekretess
 • Övrigt
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-14] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2022-04-19 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol