Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Tid:
Plats: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Individ- och familjeomsorgsnämnden 2022-05-17 Protokoll.pdf Pdf, 351 kB. 351 kB 2022-05-20 09.06

Handlingar och ärendelista

Föredragningslista

 • Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare
 • Fastställande av föredragningslista
 • Information från förvaltningschefen
 • Dialog om Intern kontrollplan
 • Budgetuppföljning efter april 2022, tertial 1
 • Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad
 • Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 1 2022
 • Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2022, nämndens rapport
 • Anmälningsärenden 2022-05-17
 • Delegationsbeslut 2022-05-17, sekretess
 • Faderskapsnedläggning, sekretess
 • Faderskapsnedläggning, sekretess
 • Umgängesbegränsning, sekretess
 • Umgängesbegränsning, sekretess
 • Övrigt
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-14] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2022-05-17 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol