Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

OBS! För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är sammanträdet inte är öppet för allmänheten.

Tid:
Plats: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll individ- och familjeomsorgsnämnden 2022-06-14.pdf Pdf, 342.6 kB. 342.6 kB 2022-06-20 16.32

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Individ- och familjeomsorgsnämnden 2022-06-14 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2022-06-09 16.06

Föredragningslista

 • Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare
 • Fastställande av föredragningslista
 • Information från förvaltningschefen
 • Budgetuppföljning efter maj 2022
 • Revidering av delegationsordning
 • Riskanalys internkontroll inför 2023
 • Remiss: Uppföljning Program för nationella minoriteter
 • Anmälningsärenden 2022-06-14
 • Delegationsbeslut 2022-06-14, sekretess
 • Individärende: Nedläggning av faderskapsutredning, sekretess
 • Individärende: Nedläggning av faderskapsutredning, sekretess
 • Individärende: Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8a § Föräldrabalken, sekretess
 • Individärende: Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8a § Föräldrabalken, sekretess
 • Individärende: Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8a § Föräldrabalken, sekretess
 • Övrigt
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-14] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2022-06-14 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol