Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

OBS! För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är sammanträdet inte är öppet för allmänheten.

Tid:
Plats: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74

Protokoll

Protokoll Individ- och familjeomsorgsnämnden 2022-09-20 Pdf, 352.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

Handlingar Individ- och familjeomsorgsnämnden 2022-09-20 Pdf, 32.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista

1. Upprop och val av protokollsjusterare med ersättare
2. Fastställande av föredragningslista
3. Information från förvaltningschefen
4. Tertial 2
5. Svar på remiss - Riktlinjer för Kulturmiljövården
6. Svar på remiss - Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Viskafors, Dalsjöfors, Fristad och Sandared
7. Miljömålsrapportering Tertial 2 år 2022
8. Ej verkställda beslut - kvartal 2 år 2022
9. Anmälningsärenden 2022-08-29
10. Delegationsbeslut 2022-08-29
11. Övrigt

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-14] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2022-09-20 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol