Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

OBS! För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är sammanträdet inte är öppet för allmänheten.

Tid:
Plats: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74

Protokoll

Protokoll Individ- och familjeomsorgsnämnden 2022-10-25 Pdf, 551.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

Handlingar Individ- och familjeomsorgsnämnden 2022-10-25 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare med ersättare
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Information om Team Dominos arbete gällande skolnärvaro
 4. Information från förvaltningschefen
 5. Budget år 2023 - komplettering av planeringsunderlag
 6. Budgetuppföljning efter september 2022
 7. Remiss - motion om narkotikahundar
 8. Ersättning till förtroendevalda för deltagande i förrättning - Öppet hus på Österlånggatan 64
 9. Anmälningsärenden 2022-10-25
 10. Delegationsbeslut 2022-10-25
 11. Individärende: Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 9 § Föräldrabalken – sekretess
 12. Individärende: Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap. 7 § Föräldrabalken – sekretess
 13. Individärende: Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap. 7 § Föräldrabalken – sekretess
 14. Individärende: Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap. 7 § Föräldrabalken – sekretess
 15. Övrigt
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-14] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2022-10-25 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol