Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Tid:
Plats: Vävarsalen Kulturhuset

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Individ- och familjeomsorgsnämnden 2022-11-29 beslut och protokoll.pdf Pdf, 675.5 kB. 675.5 kB 2022-12-05 09.49

Handlingar

Handlingar Individ- och familjeomsorgsnämnden 2022-11-29 Pdf, 12.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare med ersättare
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Information från förvaltningschefen
 4. Budgetuppföljning efter oktober 2022
 5. Remiss: Riktlinjer - delaktighet och inflytande för medborgare
 6. Remiss - Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland
 7. Remiss - Motion om handlingsplan mot skolsegregationen
 8. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut - kvartal 3, år 2022
 9. Fullmakt att företräda Individ- och familjeomsorgsnämnden i domstolar med mera 2023
 10. Sammanträdesdagar för Individ- och familjeomsorgsnämnden och dess socialutskott år 2023
 11. Anmälningsärenden 2022-11-29
 12. Delegationsbeslut 2022-11-29
 13. Individärende: Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap. 7 § Föräldrabalken
 14. Individärende: Nedläggning av utredning om faderskap enligt 2 kap. 7 § Föräldrabalken
 15. Individärende: Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § Föräldrabalken
 16. Individärende: Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § Föräldrabalken
 17. Övrigt
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-14] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2022-11-29 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol