Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Tid:
Plats: Vävarsalen Kulturhuset

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Individ- och familjeomsorgsnämnden 2022-12-19 beslut och protokoll.pdf Pdf, 380.6 kB. 380.6 kB 2022-12-21 11.55
M - Initiativärende - Inrätta en värmestuga nu. 221219.pdf Pdf, 517.8 kB. 517.8 kB 2022-12-21 12.46

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Individ- och familjeomsorgsnämnden 2022-12-19 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2022-12-14 09.43

Föredragningslista

 • Upprop och val av protokollsjusterare med ersättare
 • Fastställande av föredragningslista
 • Information från förvaltningschefen
 • Budgetuppföljning efter november
 • Hemlöshetskartläggning 2022
 • Uppsägning av lokaler Österlånggatan 74, plan 4 och 5
 • Förlängning av gällande delegationsordnings giltighet för Individ- och familjeomsorgsnämnden
 • Anmälningsärenden 2022-12-19
 • Delegationsbeslut 2022-12-19, sekretess
 • Faderskapsnedläggning, sekretess
 • Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § Föräldrabalken, sekretess
 • Överflyttning av vårdnaden, sekretess
 • Överflyttning av vårdnaden, sekretess
 • Umgängesbegränsning, sekretess
 • Övrigt
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-14] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2022-12-19 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol