Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Tid:
Plats: Österlånggatan 64, kafeterian plan 6

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Individ- och familjesorgsnämnden 2023-01-24 Protokoll digital signatur.pdf Pdf, 398.6 kB. 398.6 kB 2023-01-27 09.26
Bilaga 1 Nämndbudget m och kd alternativt förslag.pdf Pdf, 477 kB. 477 kB 2023-01-27 09.26
2023-01-24 Alt Initiativärende om värmestuga.pdf Pdf, 134.6 kB. 134.6 kB 2023-01-27 09.55
2023-01-24 PA Värmestuga.pdf Pdf, 78.5 kB. 78.5 kB 2023-01-27 09.26

Handlingar och ärendelista

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2023-01-24 handlingar Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare med ersättare
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Information från förvaltningschefen
 4. Lokalbehovsplan för perioden 2024-2028
 5. Budget 2023:2
 6. Miljörapport Tertial 3 2022
 7. Initiativärende - Inrätta en värmestuga nu!
 8. Initiativärende - Handlingsplan arbetsmiljö
 9. Anmälningsärenden 2023-01-24
 10. Delegationsbeslut 2023-01-24, sekretess
 11. Ej röja den unges vistelseort enligt 14 § LVU, sekretess
 12. Faderskapsnedläggning, sekretess
 13. Övrigt
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-04] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2023-01-24 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol