Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Tid:
Plats: Österlånggatan 64, kafeterian plan 6

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Individ- och familjeomsorgsnämnden 2023-03-28 Protokoll.pdf Pdf, 366.2 kB. 366.2 kB 2023-03-30 13.45

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare med ersättare
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Information från förvaltningschefen
 4. Budgetuppföljning efter februari 2023
 5. Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2022
 6. Revidering av program mot hemlöshet
 7. Remiss Reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden
 8. Remiss Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad
 9. Anmälningsärenden 2023-03-28
 10. Delegationsbeslut 2023-03-28, sekretess
 11. Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU, sekretess
 12. Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU, sekretess
 13. Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU, sekretess
 14. Faderskapsnedläggning, sekretess
 15. Faderskapsnedläggning, sekretess
 16. Ersättning i form av arvode utöver SKR:s riktlinjer, sekretess
 17. Övrigt
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-04] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2023-03-28 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol