Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Tid:
Plats: Österlånggatan 64, kafeterian plan 6

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Individ- och familjeomsorgsnämnden 2023-04-18 protokoll.pdf Pdf, 299.5 kB. 299.5 kB 2023-04-21 08.44

Kallelse och handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Individ- och familjeomsorgsnämnden 2023-04-18 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2023-04-11 16.13

Föredragningslista

 • Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare
 • Fastställande av föredragningslista
 • Information från förvaltningen
 • Delegationsbeslut 2023-04-18
 • Faderskapsnedläggning, sekretess
 • Faderskapsnedläggning, sekretess
 • Faderskapsnedläggning, sekretess
 • Faderskapsnedläggning, sekretess
 • Faderskapsnedläggning, sekretess
 • Faderskapsnedläggning, sekretess
 • Faderskapsnedläggning, sekretess
 • Faderskapsnedläggning, sekretess
 • Faderskapsnedläggning, sekretess
 • Budgetuppföljning efter mars 2023
 • Individ- och familjeomsorgsnämndens budgetdag 14 juni 2023
 • Delegationsordning
 • Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen
 • Borås Stads hantering av statsbidrag
 • Granskning av Borås Stads hantering av moms
 • Anmälningsärende 2023-04-18
 • Övrigt
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-04] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2023-04-18 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol