Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger Beslut och protokollven mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Tid:
Plats: Österlånggatan 64, kafeterian plan 6

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dagordning 23-05-23.pdf Pdf, 309.7 kB. 309.7 kB 2023-05-17 07.49
Individ- och familjeomsorgsnämnden 2023-05-23 handlingar 7.2 MB 2023-05-17 07.50
Alternativt beslutsförslag M KD Program hedersrelaterat våld alt..pdf Pdf, 101.1 kB. 101.1 kB 2023-05-29 09.29

Ärendelista

 • Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare
 • Fastställande av föredragningslistaBeslut och protokollBeslut och protokollBeslut och protokollBeslut och protokollBeslut och protokollBeslut och protokoll
 • Vårdnadsöverflytt, sekretess
 • Umgängesbegränsning, sekretess
 • Information från förvaltningen
 • Nämndbesök av första och andra revisorsgrupperna
 • Budgetuppföljning efter april 2023 Tertial 1
 • Delegationsbeslut 2023-04-18
 • Attest- och utanordningsrätt
 • Delegationsbeslut, sekretess
 • Anmälningsärende 2023-05-23
 • Beslut om fokusområden
 • Uppdrag till Individ- och familjeomsorgsförvaltningen att förbereda fokusområden i Borås stads nya styr- och ledningssystem
 • Revisionsrapport - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden
 • Revisionsrapport - Delegationsbeslut i Borås Stad
 • Förändring av Lars Kaggsgatans stödboende
 • Remiss: Program mot hedersrelaterat våld
 • Rapport Hjärtstartare
 • Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2023, nämndens rapport
 • Rapport ej verkställda gynnade beslut – kvartal 1
 • Övrigt
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-04] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2023-05-23 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol