Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Tid:
Plats: Österlånggatan 64, kafeterian plan 6

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2023-09-26 handlingar Pdf, 5.3 MB.

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare med ersättare
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Information från förvaltningen
 4. Faderskapsnedläggning (sekretess)
 5. Ansökan om tillförordnad vårdnadsöverflytt (sekretess)
 6. Delegationsärenden 2023-09-26 (sekretess)
 7. Anmälningsärenden 2023-09-26
 8. Budgetuppföljning efter augusti - tertial 2
 9. Kultur för personer i hemlös situation
 10. Rapport ej verkställda gynnande beslut - kvartal 2
 11. Arbetsmiljöpolicy
 12. Borås Stads personalpolitiska program
 13. Redovisning av inkomna synpunkter januari–juni år 2023
 14. Strategi för familjehemsvården
 15. Övrigt
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-04] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2023-09-26 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol