Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Tid:
Plats: Österlånggatan 64, kafeterian plan 6

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Individ och familjeomsorgsnämnden 2023-10-24_protokoll.pdf Pdf, 282.5 kB. 282.5 kB 2023-10-27 08.00

Ärendelista

 

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare med ersättare
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Information från förvaltningen
 4. Utredning gällande umgängesbegränsning enl 14 § LVU (sekretess)
 5. Delegationsbeslut 2023-10-24 (sekretess)
 6. Anmälningsärenden 2023-10-24
 7. Budgetuppföljning efter september
 8. Ändring av delegationsordningen
 9. Förlängning av avtal Badhusgatan 1B
 10. Initiativärende - Lägesbild om sexköp
 11. Uppdrag utreda föreningsdrivet kvinnohus
 12. Remissvar kostpolicy
 13. Övrigt
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-04] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2023-10-24 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol