Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Tid:
Plats: Fabriksgatan 11, plan 3. Lokal Pinoccio

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Alternativt förslag budget 2024 M+KD (bil 1).pdf Pdf, 124.7 kB. 124.7 kB 2023-12-21 16.17
Protokoll Individ- och omsorgsförvaltningen.pdf Pdf, 462.2 kB. 462.2 kB 2023-12-21 16.35
Protokollsanteckning Budget 2024 SD (bil 3).pdf Pdf, 88.9 kB. 88.9 kB 2023-12-21 16.17
Tilläggsförslag till budget 2024 V (bil 2).pdf Pdf, 125.2 kB. 125.2 kB 2023-12-21 16.17


Ärendelista

1. Upprop och val av protokollsjusterare med ersättare

2. Fastställande av föredragningslista

3. Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU (sekretess)

4. Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU (sekretess)

5. Delegationsbeslut 2023-12-19 (sekretess)

6. Anmälningsärenden 2023-12-19

7. Delegationsordning

8. Information från förvaltningen

9. Arkivbeskrivning Individ- och familjeomsorgsnämnden

10. Nyförhyrning Fabriksgatan 11

11. Förlängning av avtal om samverkan vid ungdomsmottagningen i Borås mellan Borås kommun och delregional nämnd södra

12. Budgetuppföljning efter november

13. Budget 2024

14. Övrigt

Ett barn som går framför ett grönt träd och i bakgrunden syns ett gult högt flerfamiljshus.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-04] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2023-12-19 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol