Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Tid:
Plats: Fabriksgatan 11, plan 3. Lokal Pinoccio

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Individ- och familjeomsorgsnämnden 2024-01-23.pdf Pdf, 430.5 kB. 430.5 kB 2024-01-25 08.52
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingar för möte Individ- och familjeomsorgsnämnden den 2024-01-23 (3).pdf Pdf, 4.3 MB. 4.3 MB 2024-01-16 10.17
Kallelse Individ-och familjeomsorgsnämnden 2024-01-23.pdf Pdf, 106.4 kB. 106.4 kB 2024-01-16 10.17


Ärendelista

1 Upprop och val av protokollsjusterare med ersättare
2 Fastställande av föredragningslista
3 Nedläggning av utredning angående faderskap (sekretess)
4 Nedläggning av utredning angående faderskap (sekretess)
5 Nedläggning av utredning angående faderskap (sekretess)
6 Överflyttning av vårdnaden (sekretess)
7 Delegationsbeslut 2024-01-23 (sekretess)
8 Anmälningsärenden 2024-01-23
9 Information från förvaltningen
10 Ekologiskt hållbart Borås -Individ-och familjeomsorgsnämnden- Uppföljning 2023
11 Lokalbehovsplan för kommande 4 år
12 Information Avhopparverksamheten
13 Information Vräkningsförebyggande
14 Information Välfärdsbokslut
15 Övrigt

Ett barn som går framför ett grönt träd i bakgrunden syns ett gult högt flerfamiljshus.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-12-04] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2024-01-23 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol