Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Tid:
Plats: Fabriksgatan 11, plan 3. Lokal Pinoccio

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Individ- och familjeomsorgsnämnden 2024-02-20.pdf Pdf, 305.4 kB. 305.4 kB 2024-02-23 07.49

Ärendelista

1 Upprop och val av protokollsjusterare med ersättare
2 Fastställande av föredragningslista
3 Umgängesbegränsning (sekretess)
4 Faderskapsnedläggning (sekretess)
5 Faderskapsnedläggning (sekretess)
6 Faderskapsnedläggning (sekretess)
7 Delegationsbeslut 2024-02-20 (sekretess)
8 Information från förvaltningen
9 Chefoskopet
10 Information från Dataskyddsombuden angående GDPR
11 Anmälningsärenden 2024-02-20
12 Rapportering av Individ- och familjeomsorgsnämndens personuppgiftsbehandlingar föregående år (2023)
13 Årsredovisning
14 Resursfördelning i Borås stad
15 Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 4 föregående år
16 Intern kontrollplan – uppföljning
17 Redovisning av inkomna synpunkter jan–dec 2023
18 Utredning stöd för anhöriga till personer som lever i kriminalitet
19 Bättre kunskap hos föräldrar ger tryggare barn
20 Övrigt

Ett barn som går framför ett grönt träd och i bakgrunden syns ett gult högt flerfamiljshus.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-12-06] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2024-02-20 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol