Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturnämnden, sammanträde 2023-09-18, Kl 17.00

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Kulturhuset, Röda Rummet

Beslut och protokoll

Kulturnämnden 2023-09-18 protokoll Pdf, 315 kB, öppnas i nytt fönster.
Kulturnämnden 2023-09-18 bilaga 1 till protokoll Pdf, 581 kB, öppnas i nytt fönster.
Kulturnämnden 2023-09-18 bilaga 2 till protokoll Pdf, 138 kB, öppnas i nytt fönster.
Kulturnämnden 2023-09-18 bilaga 3 till protokoll Pdf, 156.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kulturnämnden 2023-09-18 bilaga 4 till protokoll Pdf, 119.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och ärendelista

Kulturnämnden 2023-09-18 ärendelista Pdf, 126.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kulturnämnden 2023-09-18 handlingar Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Redovisning av anmälningärenden 2023-09-18 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 2023-09-18 Pdf, 97.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Informationsärenden
 4. Presentation om verksamhet Stadsteatern
 5. Allmänhetens frågestund
 6. Begäran om utlämnande av allmän handling - nytt
 7. Budgetuppföljning Tertial 2 2023
 8. Remiss: Borås Stads uppförandekod
 9. Remiss: Personalpolitiskt program
 10. Remiss: Arbetsmiljöpolicy
 11. Förnyelse av avtal gällande lokaler på Borås museum
 12. Motion: Kultur för personer i hemlös situation
 13. Svar på Initiativärende (V): Återrapportering Kulturfonden
 14. Initiativärende (SD): Konst som kan vara skrämmande för barn - nytt
 15. Redovisning av delegationsbeslut
 16. Redovisning av anmälningsärenden
 17. Inkomna och avgivna skrivelser
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-25] Kulturnämnden, sammanträde 2023-09-18, Kl 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol