Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturnämnden, sammanträde

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Kulturhuset, Röda rummet

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kulturnämnden 2024-01-22 protokoll.pdf Pdf, 488.4 kB. 488.4 kB 2024-02-07 11.06
Kulturnämnden 2024-01-22 bilaga 1 till protokoll.pdf Pdf, 78.3 kB. 78.3 kB 2024-02-07 11.02
Kulturnämnden 2024-01-22 bilaga 2 till protokoll.pdf Pdf, 151 kB. 151 kB 2024-01-26 08.45
Kulturnämnden 2024-01-22 bilaga 3 till protokoll.pdf Pdf, 77.7 kB. 77.7 kB 2024-01-26 08.46
Kulturnämnden 2024-01-22 bilaga 4 till protokoll.pdf Pdf, 110.2 kB. 110.2 kB 2024-01-26 08.47
Kulturnämnden 2024-01-22 bilaga 5 till protokoll.pdf Pdf, 137.9 kB. 137.9 kB 2024-01-26 08.48

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kulturnämnden 2024-01-22 ärendelista.pdf Pdf, 125.1 kB. 125.1 kB 2024-01-15 13.30
Kulturnämnden 2024-01-22 handlingar.pdf Pdf, 11.4 MB. 11.4 MB 2024-01-15 13.28

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Informationsärenden
 4. Information om Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
 5. Allmänhetens frågestund
 6. Årsbidrag för kulturverksamhet 2024
 7. Redovisning av 2023 års kulturbidrag (projekt- och arrangemangsbidrag och En Snabb Slant)
 8. Lokalbehovsplan planperiod 2025-2029
 9. Besluts- och behörighetsattestanter 2024
 10. Plan för Kulturnämndens arbete 2024
 11. Redovisning av delegationsbeslut
 12. Redovisning av anmälningsärenden
 13. Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser
Skulpturen House of Knowledge
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-01-15] Kulturnämnden, sammanträde 2024-01-22 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol