Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturnämnden, sammanträde 2022-02-21 17.00

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Microsoft Teams och i Kulturhuset, Röda rummet. Vänligen observera att mötet ej är öppet för allmänheten

Beslut och protokoll

Kulturnämnden 2022-02-21 protokoll Pdf, 320.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och Ärendelista

Kulturnämnden 2022-02-21 ärendelista Pdf, 111.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2022-02-21 handlingar Pdf, 39.1 MB, öppnas i nytt fönster.

1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Informationsärenden
4. Presentation av Kulturförvaltningens verksamheter 2022
5. Årsredovisning 2021 för Kulturnämnden
6. Miljörapport Tertial 3 2021 - Kulturnämnden
7. Remiss - riktlinjer beställar/utförarmodellen
8. Redovisning av 2021 års kulturbidrag (projekt- och arrangemangsbidrag och En Snabb Slant)
9. Uppföljning Intern kontrollplan 2021
10. Uppföljning Program för ett integrerat samhälle 2022
11. Detaljplan för Viared, del av Viared 13:1 med flera (Trafikplats, Boråstorpet), Borås Stad
12. Plan för Kulturnämndens arbete 2022
13. Förlängning av riktlinjer för konstnärlig gestaltning
14. Redovisning av inkomna synpunkter för Kulturförvaltningen jan-dec 2021
15. Redovisning av delegationsbeslut 2022
16. Redovisning av anmälningsärenden 2022
17. Inkomna och avgivna skrivelser 2022
18. Biljetter till Borås Symfoniorkester, våren 2022

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-07] Kulturnämnden, sammanträde 2022-02-21 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol