Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturnämnden, sammanträde 2022-04-19 17.00

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Sandareds bibliotek, Skolvägen 9 Sandared

Beslut och protokoll

Kulturnämnden 2022-04-19 protokoll Pdf, 362.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2022-04-19, bilaga 1 till protokoll Pdf, 103.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och Ärendelista

Kulturnämnden 2022-04-19 ärendelista Pdf, 111.2 kB.

Kulturnämnden 2022-04-19 handlingar Pdf, 16.3 MB.

1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Informationsärenden
4. Information och visning av Sandareds bibliotek
5. Intern kontrollplan och riskanalys - Workshop
6. Allmänhetens frågestund
7. Delegationsordning 2022
8. Budgetuppföljning till och med mars 2022
9. Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader
10. Muntlig dragning om samverkan med Västra Götalandsregionen
11. Redovisning 2021 av de långsiktiga uppdragen till Västra Götalandsregionen, Konstmuseet
12. Redovisning 2021 av de långsiktiga uppdragen till Västra Götalandsregionen, Stadsteatern
13. Redovisning 2021 av de långsiktiga uppdragen till Västra Götalandsregionen, Textilmuseet
14. Förstudie: scen för populärmusik 2021
15. Detaljplan för Viskafors, Viskarhult 2:68 m.fl, Åshagsvägen, Borås Stad
16. Uppföljning Program för nationella minoriteter 2022
17. Remiss Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå
18. Redovisning av anmälningsärenden 2022
19. Inkomna och avgivna skrivelser 2022
20. Biljetter till Borås Symfoniorkester, våren 2022

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-07] Kulturnämnden, sammanträde 2022-04-19 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol