Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturnämnden, sammanträde

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Norrbyhuset, Västra Nygatan 52

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Föreläsning av Västra Götalandsregionen med Eva Pettersson och Karin Lundmark
 4. Information och rundvandring på Norrbyhuset
 5. Informationsärenden
 6. Information om Borås Stads Kulturstipendium
 7. Allmänhetens frågestund
 8. Budgetuppföljning Tertial I 2022
 9. Delegationsordning 2022
 10. Intern kontrollplan och riskanalys 2023 - muntlig genomgång
 11. Ansökan från Sensus och medborgarskolan om integrationsfrämjande aktiviteter – Festival
 12. Ansökan från ABF om integrationsfrämjande aktiviteter på mötesplatserna, Muralmålning Norrbyhuset 2022 och Ortens Bästa Poet 2022
 13. Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad
 14. Riktlinjer för Kulturmiljövården
 15. Kulturnämndens taxor och avgifter 2022
 16. Redovisning av delegationsbeslut 2022
 17. Redovisning av anmälningsärenden 2022
 18. Inkomna och avgivna skrivelser 2022
Skulpturen House of Knowledge
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-07] Kulturnämnden, sammanträde 2022-05-16 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol