Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturnämnden, sammanträde 2022-06-13 13.00

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Microsoft Teams och i Kulturhuset, Röda rummet.

Beslut och protokoll

Kulturnämnden 2022-06-13 protokoll § 82 omedelbar justering Pdf, 230 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2022-06-13 protokoll Pdf, 401.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2022-06-13, bilaga 1 till protokoll Pdf, 103.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2022-06-13, bilaga 2 till protokoll Pdf, 96.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och Ärendelista

Kulturnämnden 2022-06-13 ärendelista Pdf, 109.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2022-06-13 handlingar Pdf, 23.3 MB, öppnas i nytt fönster.

1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Budget 2023 - Workshop
4. Information om arbetet med Chefios
5. Informationsärenden
6.Almänhetens frågestund
7. Budgetuppföljning till och med maj 2022
8. Borås Stads Kulturstipendium - omedelbar justering
9. Utökat regionalt uppdrag - Konstmuseet
10. Intern kontrollplan och riskanalys 2023
11. Mötesplats Kristineberg
12. Avtal Cuesupport
13. Detaljplan för Centrum, Viskaholm 2 med flera
14. Detaljplan för Hulta, Hultabacke 1 m. fl., Borås Stad
15. Detaljplan för Svaneholm, Bogryd 4:7
16. Redovisning av delegationsbeslut 2022
17. Redovisning av anmälningsärenden 2022
18. Inkomna och avgivna skrivelser 2022

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-07] Kulturnämnden, sammanträde 2022-06-13 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol