Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturnämnden, sammanträde 2022-08-22 17.00

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Microsoft Teams och i Kulturhuset, Röda rummet.

Beslut och protokoll

Kulturnämnden 2022-08-22 protokoll Pdf, 355.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och Ärendelista

Kulturnämnden 2022-08-22 ärendelista Pdf, 106.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2022-08-22 handlingar Pdf, 12.3 MB.

1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Informationsärenden
4. Muntlig presentation om VGR´s processarbete med den nya Kulturstrategin för 2024 och framåt
5.Almänhetens frågestund
6. Budgetuppföljning till och med juli 2022
7. Budget 2023 Kulturnämnden - planeringsunderlag
8. Användande av bufferten 2022
9. Remiss Miljöprogram
10. Detaljplan för Sandared, del av Sandared 1:89, Sandev bussvändplats Skogshill övre
11. Redovisning av delegationsbeslut 2022
12. Redovisning av anmälningsärenden 2022
13. Inkomna och avgivna skrivelser 2022

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-07] Kulturnämnden, sammanträde 2022-08-22 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol