Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturnämnden, sammanträde 2022-10-24 17.00

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Microsoft Teams och i Kulturhuset, Röda rummet

Beslut och protokoll

Kulturnämnden 2022-10-24 protokoll Pdf, 341.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och Ärendelista

Kulturnämnden 2022-10-24 ärendelista Pdf, 110.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2022-10-24 handlingar Pdf, 50 MB, öppnas i nytt fönster.

1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Informationsärenden
4. Almänhetens frågestund
5. Budgetuppföljning till och med september 2022
6. Lyfta fram deadline för deluppdrag för dnr 2021-00153
7. Detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1 med flera, Bodavallen, Borås Stad
8. Detaljplan för Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och Centrum, kvarteret Astern med flera, Pulsenområdet, Borås Stad
9. Detaljplan för Göta, Laxöringen 14 m.fl., Borås Stad
10. Samråd för detaljplan för Erikslundskolan, del av Lundby 1:1, Borås stad
11. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund om finansieringslots kultur
12. Sammanträdestider, sammanträdesdagar 2023 för Kulturnämnden
13. Redovisning av delegationsbeslut 2022
14. Redovisning av anmälningsärenden 2022
15. Inkomna och avgivna skrivelser 2022
16. Biljetter till Borås Symfoniorkester den 1 november 2022
17. Integrationsdagen 1 november 2022

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-07] Kulturnämnden, sammanträde 2022-10-24 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol