Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturnämnden, sammanträde 2022-12-12 15.00

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Kulturhuset, Röda rummet

Beslut och protokoll

Kulturnämnden 2022-12-12 protokoll Pdf, 379.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och Ärendelista

Kulturnämnden 2022-12-12 ärendelista Pdf, 106.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2022-12-12 handlingar Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Informationsärenden
4. Allmänhetens frågestund
5. Budgetuppföljning till och med november 2022
6. Återrapportering och beslut av aktivitetsplan 2022 och 2023 för utveckling av populärmusiken i Borås 2021-2024 samt delredovisning av uppdrag att utreda ett nytt arrangörsstöd
7. Redovisning av enkätundersökning till studieförbunden.
8. Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser
9. Redovisning av delegationsbeslut 2022
10. Redovisning av anmälningsärenden 2022
11. Inkomna och avgivna skrivelser 2022

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-07] Kulturnämnden, sammanträde 2022-12-12 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol