Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturnämnden, sammanträde,

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Kulturhuset, Röda rummet

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Presentationsrunda
 4. Muntlig dragning, förvaltningsinformation
 5. Allmänhetens frågestund
 6. Budget 2023 Kulturnämnden
 7. Bidrag till studieförbunden 2023
 8. Besluts- och behörighetsattestanter 2023
 9. Årsbidrag för kulturverksamhet 2023
 10. Redovisning av 2022 års kulturbidrag (projekt- och arrangemangsbidrag och En Snabb Slant)
 11. Detaljplan för Hulta, Femman 43, Borås stad
 12. Lokalbehovsplaner, planperiod 2024-2028
 13. Plan för Kulturnämndens arbete 2023
 14. Sammanträdestider, sammanträdesdagar 2023 för Kulturnämnden
 15. Redovisning av delegationsbeslut 2023
 16. Redovisning av anmälningsärenden 2023
 17. Inkomna och avgivna skrivelser 2023
Skulpturen House of Knowledge
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-24] Kulturnämnden , sammanträde, 2023-01-30 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol