Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturnämnden, sammanträde

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Kulturskolan, Simonsland

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Presentation av Kulturskolan
 4. Informationsärenden
 5. Intern kontrollplan och riskanalys 2024 - workshop
 6. Allmänhetens frågestund
 7. Budgetuppföljning till och med mars 2023
 8. Reglemente för Kulturnämnden
 9. Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad
 10. Borås Stads hantering av stadsbidrag
 11. Utvecklingsplan för Lars Tunbjörk center för fotografi
 12. Samverkansavtal med Tore G Wärenstams stiftelse
 13. Initiativärende Busstorgets gestaltning
 14. Muntlig dragning om Styr och ledningssystemet
 15. Projekt- och arrangemangsbidrag Damianos Fall
 16. Integrationsfrämjande aktiviteter Sensus, Planeta
 17. Detaljplan för Hulta, Hultabacke 1 med flera, Borås Stad
 18. Motion: Strategi för rutnätsstaden Borås
 19. Initiativärende Fler gemensamma utrymmen för konstutövare
 20. Redovisning av delegationsbeslut 2023
 21. Redovisning av anmälningsärenden 2023
 22. Inkomna och avgivna skrivelser 2023
Skulpturen House of Knowledge
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-25] Kulturnämnden, sammanträde 2023-04-17 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol