Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturnämnden, sammanträde

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Kulturhuset, Röda rummet

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Informationsärenden
 4. Revisionen besöker Kulturnämnden
 5. Presentation av Biblioteken i Borås
 6. Information om Borås Stads Kulturstipendium
 7. Allmänhetens frågestund
 8. Tertial I 2023
 9. Genomgång av inrapporterade risker inför riskanalys 2024
 10. Riktlinjer för konstnärlig gestaltning
 11. Handbok för stadens gestaltade livsmiljöer i det offentliga rummet och urban konst
 12. Utreda förutsättningar för att göra Kulturskolan avgiftsfri
 13. Redovisning 2022 av de långsiktiga uppdragen till Västra Götalandsregionen, Konstmuseet
 14. Redovisning 2022 av de långsiktiga uppdragen till Västra Götalandsregionen, Stadsteatern
 15. Redovisning 2022 av de långsiktiga uppdraget till Västra Götalandsregionen, Textilmuseet.
 16. Uthyrning av lokal på Textilmuseet
 17. Detaljplan för Dalsjöfors, Tummarp 1:116 med flera, Tummarpskolan, Borås Stad
 18. Rutin för styrning utifrån Barnkonventionen
 19. Barn och Unga Kulturprogram
 20. Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
 21. Revisionsrapport - Delegationsbeslut i Borås Stad
 22. Redovisning av delegationsbeslut 2023
 23. Redovisning av anmälningsärenden 2023
 24. Inkomna och avgivna skrivelser 2023
Skulpturen House of Knowledge
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-25] Kulturnämnden, sammanträde 2023-05-15 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol