Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturnämnden, sammanträde

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Textilmuséet

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Informationsärenden
 4. Presentation om verksamhet De kulturhistoriska museerna
 5. Allmänhetens frågestund
 6. Budgetuppföljning till och med juli 2023
 7. Budget 2024 Planeringsunderlag - omedelbar justering
 8. Nyförhyrning Stadsteatern
 9. Riktlinjer för Kulturmiljövården
 10. Detaljplan för Tullen, Enhörningen 6 & 7
 11. Detaljplan för Norra Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1, Långestenslyckan
 12. Gemensamma låneregler för Knallebiblioteken
 13. Hyresavtal Biblioteken i Borås & Förvaltningen för Kulturutveckling
 14. Revidering av riktlinjer för intern kontroll
 15. Redovisning av delegationsbeslut
 16. Redovisning av anmälningsärenden
 17. Inkomna och avgivna skrivelser
Skulpturen House of Knowledge
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-25] Kulturnämnden, sammanträde 2023-08-28 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol