Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturnämnden, sammanträde

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Kulturhuset, Röda Rummet

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Informationsärenden
 4. Presentation om verksamhet Stadsteatern
 5. Allmänhetens frågestund
 6. Begäran om utlämnande av allmän handling - nytt
 7. Budgetuppföljning Tertial 2 2023
 8. Remiss: Borås Stads uppförandekod
 9. Remiss: Personalpolitiskt program
 10. Remiss: Arbetsmiljöpolicy
 11. Förnyelse av avtal gällande lokaler på Borås museum
 12. Motion: Kultur för personer i hemlös situation
 13. Svar på Initiativärende (V): Återrapportering Kulturfonden
 14. Initiativärende (SD): Konst som kan vara skrämmande för barn - nytt
 15. Redovisning av delegationsbeslut
 16. Redovisning av anmälningsärenden
 17. Inkomna och avgivna skrivelser
Skulpturen House of Knowledge
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-25] Kulturnämnden, sammanträde 2023-09-18 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol