Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

Tid:
Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36

Handlingar och ärendelista

Kallelse samt handlingar Lokalförsörjningsnämnden 2022-09-20 Pdf, 24.9 MB.

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Anmälningsärenden 2022-09-20
 4. Förvaltningen informerar 2022-09-20
 5. Rapport om byggprojekt 2022-09-20
 6. Ekonomiuppföljning tertial 2 2022
 7. Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2022
 8. Yttrande över Remiss av Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Viskafors, Dalsjöfors , Fristad och Sandared
 9. Yttrande över Remiss: Riktlinjer för Kulturmiljövården
 10. Miljörapport 2022 tertial 2
 11. Rivning förråd, Laxöringen 14
 12. Beslut att avveckla P-märkning i förvaltningsprocessen
 13. Villkorsändring Trandaredsgatan 200
 14. Förhyrning av lokal på Fabriksgatan 11 för Vuxenutbildningen - nya lokaler för Yrkeshögskolan
Nya förskolan Sjömarken

Foto, Dag Ekelund

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-30] Lokalförsörjningsnämnden , sammanträde 2022-09-20 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol