Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalförsörjningsnämnden sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

Tid:
Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36

Beslut och protokoll

Protokoll Pdf, 311.5 kB. Lokalförsörjningsnämnden 2023-05-16

Handlingar och ärendelista

Kallelse samt handlingar Lokalförsörjningsnämnden 2023-05-16 Pdf, 3.5 MB.

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Delegationsbeslut 2023-05-16
 4. Förvaltningen informerar 2023-05-16
 5. Rapport om byggprojekt 2023-05-16
 6. Ekonomiuppföljning Tertial 1 2023
 7. Boråsförslaget: Rusta upp kvarnen i Rydboholm
 8. Yttrande över Remiss: Program mot hedersrelaterat våld
 9. Hyresuppräkning 2024
 10. Återremiss Initiativärende från Moderaterna och Kristdemokraterna - Se över hyresavtal som riskerar att sägas upp samt särskilja förbrukningsavgifter
 11. Revisionsrapport - Delegationsbeslut i Borås Stad
 12. Revidering delegationsbestämmelser 2023
 13. Villkorsändring Simonsland Marketplace
Nya förskolan Sjömarken
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-14] Lokalförsörjningsnämnden sammanträde 2023-05-16 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol