Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalförsörjningsnämnden sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

Tid:
Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36

Handlingar och ärendelista

Kallelse samt handlingar Lokalförsörjningsnämnden 2023-08-22 Pdf, 9.3 MB.

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Delegationsbeslut 2023-08-22
 4. Förvaltningen informerar 2023-08-22
 5. Rapport om byggprojekt 2023-08-22
 6. 10-dagars budgetuppföljning
 7. Riskanalys 20204
 8. Intern kontrollplan 2024
 9. Budget 2024 - planeringsunderlag
 10. Yttrande över remiss: Utredning om dubbla boendekostnader
 11. Ytttande över remiss: Motion av Paul-André Safko (M) Hantering av synpunkter och felanmälan
 12. Omförhandling av befintligt hyresavtal för adress Gustav-Adolfsgatan 8
Nya förskolan Sjömarken

Foto, Dag Ekelund

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-14] Lokalförsörjningsnämnden sammanträde 2023-08-22 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol