Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde 2023-03-21 kl 15.30

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Handlingar och föredragningslista

6.1 Miljömål, vad händer efter 2022

6.2 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden

10.1 Uppföljning Miljömål tertial 3, Miljöförvaltningen

12.1 Hantering av stadsbidrag

12.2 Månadsrapport februari 2023

12.3 Byte av tid och plats för nämndmöte 2023-04-18

13.1 Kurser och konferenser etc.

14.1 Delegeringsbeslut februari 2023

14.2 Inkomna skrivelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2023-03-21, föredragningslista.pdf Pdf, 318.3 kB. 318.3 kB 2023-03-16 14.08
Miljö och konsumentnämnden 2023-03-21, handlingar.pdf Pdf, 30.3 MB. 30.3 MB 2023-03-16 15.25

Alternativa förslag och protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-16] Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde 2023-03-21 kl 15.30

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol