Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingar för Miljö- och konsumentnämnden 2024-01-22.pdf Pdf, 50.6 MB. 50.6 MB 2024-01-16 16.31
Miljö- och konsumentnämnden protokoll 2024-01-22.pdf Pdf, 287.4 kB. 287.4 kB 2024-01-25 08.08

Ärendelista

 • Informationsärenden
 • Svar på remiss: Yttrande över Våssberg Vindkraftspark
 • Kontrollplan för livsmedelskontroll 2024-2026
 • Revidering av taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter
 • Åtgärd mot tobakförsäljningstillstånd (sekretess)
 • Svar på remiss: Miljöfarlig verksamhet
 • Svar på remiss: Vattenverksamhet
 • Svar på remiss: Motion: Fasa ut HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja)
 • Attestregler 2024
 • Revidering av Miljö- och konsumentnämndens delegeringsordning
 • Anmälningsärenden
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-11-29] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2024-01-22 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol