Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Ärendelista

 • Informationsärenden
 • Yttrande över ändringstillstånd för miljöfarlig verksamhet
 • Tillsynsplan Miljötillsyn 2024
 • Naturvårdsfonden Bosnäs 3:77 och 3:78
 • Naturvårdsfonden Hunghult 1:22
 • Naturvårdsfonden Osdal 2:21
 • Naturvårdsfonden Lövaskog 1:3
 • Naturvårdsfonden Sjötorp 1:3
 • Uppföljning intern kontroll 2023
 • Årsredovisning 2023
 • Redovisning av inkomna synpunkter 2023
 • Anmälningsärenden
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-11-29] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2024-02-19 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol