Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande situationen med Covid -19 inte öppna för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2022-01-25, protokoll.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2022-01-31 11.35

Handlingar och föredragningslista

7.1 Strandskyddsdispens Sjögabo 1:14

7.2 Strandskyddsdispens Sävshult 1:12

7.3 Strandskyddsdispens Kinnarumma-Näs 1:9

7.4 Strandskyddsdispens Rångedala 4:16

7.5 Yttrande till Länsstyrelsen, Arås 1:3 och 1:5

9.1 Fullmakt att företräda MKN

10.1 Miljörapport Tertial 3 2021.

12.1 Lokalbehovsplan för planperiod 2023-2025

12.2 Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem

12.3 Borås Stads hantering av coronapandemin

12.4 Samverkansavtal avseende energi- och klimatrådgivning, Härryda Kommun

12.5 Månadsrapport december 2021

12.6 Attestregler 2022

13.1 Kurser och konferenser etc.

14.1 Delegeringsbeslut december 2021

14.2 Inkomna skrivelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2022-01-25, föredragningslista.pdf Pdf, 824.4 kB. 824.4 kB 2022-01-19 15.22
Miljö och konsumentnämnden 2022-01-25, handlingar.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2022-01-19 15.22

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Alternativt beslutsförslag, Sjögabo 1_14 M+KD.pdf Pdf, 192.9 kB. 192.9 kB 2022-01-27 09.40
Alternativt beslutsförslag, Sävshult 1_12 M+KD.pdf Pdf, 204.8 kB. 204.8 kB 2022-01-28 11.22
Alternativt beslutsförslag, Kinnarumma-Näs 1_ 9 M+KD.pdf Pdf, 107.3 kB. 107.3 kB 2022-01-25 14.10
Alternativt förslag, Beslutskarta med tomtplats Kinnarumma-Näs 1_9 M+KD.pdf Pdf, 507.7 kB. 507.7 kB 2022-01-25 14.10
Fullmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-26] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2022-01-25 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol