Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel

Tid:
Plats: Stadshuset, Sessionssalen, plan7, Kungsgatan 55, Borås

 

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2022-02-21, protokoll.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2022-02-24 10.44

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande situationen med Covid -19 inte öppna för allmänheten.

Handlingar och föredragningslista

7.1 Strandskyddsdispens Bredareds-Gravryd 1:52

7.2 Strandskyddsdispens Viared 8:84

7.3 Strandskyddsdispens Vänga 1:23

7.4 Strandskyddsdispens Mölarp 1:13

7.5 Strandskyddsdispens Tärby-Ön 1:11

7.6 Strandskyddsdispens Viared 16:51

9.1 *Ansökan om partihandelstillstånd för tobaksvaror

9.2 *Ansökan om partihandelstillstånd för tobaksvaror

9.3 *Ansökan om partihandelstillstånd för tobaksvaror

10.1 Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller från trafik i Borås.

12.1 Dokumenthanteringsplan för Miljö- och konsumentnämnden

12.2 Inkomna synpunkter januari-december 2021

12.3 Uppföljning intern kontroll 2021

12.4 Remiss – Riktlinjer för beställar-utförarmodellen

12.5 Remiss – Förslag på utökat uppdrag för Servicenämnden gällande krisberedskap

12.6 Samverkansavtal budget- och skuldrådgivning och konsumentrådgivning

12.7Årsredovisning 2021

13.1 Kurser och konferenser etc.

14.1 Delegeringsbeslut januari 2022

14.2 Inkomna skrivelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2022-02-21, föredragningslista.pdf Pdf, 626.9 kB. 626.9 kB 2022-02-16 10.31
Miljö och konsumentnämnden 2022-02-21, handlingar.pdf Pdf, 8.3 MB. 8.3 MB 2022-05-16 07.20

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
7. 3 Alternativt beslutsförslag Mitt-S.pdf Pdf, 144.7 kB. 144.7 kB 2022-02-23 08.02
7.3 tomtplatskarta Mitt-S.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2022-02-23 08.02
7.6 Alternativt beslutsförslag från M+KD.pdf Pdf, 551.6 kB. 551.6 kB 2022-02-23 08.02
Fullmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-26] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2022-02-21 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol